“ Dbejme, aby nám stáří neudělalo
vrásky na duši, když je dělá na tváři. ”
-Michel de Montaigne

Aktuality

Aktuality

Přečtěte si co je nové...

Poděkování

Domov Maják,o.p.s.v Příbrami se v prosinci 2018 zapojil do projektu "Ježíškova vnoučata", který tradičně pořádal Český rozhlas. Smyslem tohoto projektu bylo zpříjemnění vánočního času seniorům v Domovech a snaha splnit jim jejich přání a zážitky. Uživatelé Domova Maják, o.p.s. si sami vytvořili originální přáníčka, do kterých svá přání napsali.
Tento projekt měl v našem Domově neuvěřitelný úspěch, jelikož všechna přání byla splněna.
Největším překvapením pro uživatele Domova byla návštěva pana Felixe Slováčka s dcerou Aničkou Slováčkovou, která celou akci zasponzorovala. Pan Felix Slováček zahrál na saxofon a slečna Anička Slováčková předvedla svůj neuvěřitelně krásný hlas z repertoáru muzikálových písní. S obrovským úspěchem se setkala i návštěva skupiny Kudrnáči se skladbou dechových písní, kterou zajistil pan Josef Halama. V rámci akce zajistil pro všechny uživatele občerstvení a ovoce. Oba zážitky pro Domov Maják, o.p.s. zpracovala TV Fonka Příbram ve spolupráci s kameramanem panem Josefem Bílkem.
Rádi bychom tímto chtěli poděkovat všem, kteří se do projektu zapojili, ať už soukromým osobám či firmám a pomohli tak našim uživatelům Domova splnit jejich přání.

2019-01-17 09:29:41

Projekt "Ježíškova vnoučata"

Náš Domov se v letošním roce zapojil do projektu Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata.Více informací naleznete na internetové stránce www.jeziskovavnoucata.cz.
Projektu se účastníme tak, že jsme definovali jednotlivá přání našich uživatelů Domova, ale i jejich společné přání.
Vzhledem k tomu, že naši uživatelé poslouchají hudbu, účastní se společenských akcí, které u nás pořádáme, rádi bychom jim splnili sen, setkat se se známou osobností a to s panem Felixem Slováčkem.
Vzhledem k tomu, že Domov nemá možnost vlastní zahrady, jsme zaregistrovali přání v rámci aktivizační činnosti v podobě mobilní zahrádky a houpací lavice k následné relaxaci.
Věříme, že se díky projektu alespoň jedno přání zrealizuje a našim uživatelům tak vykouzlí úsměv ve tváři.


2018-12-03 11:36:56

Poděkování


Rádi bychom touto cestou chtěli velmi poděkovat Městu Příbram, místostarostce paní Mgr. Aleně Ženíškové za vstřícné jednání a finanční zajištění v zapůjčení turistického vláčku pro naše uživatele Domova Maják, o.p.s., v rámci akce výletu na Svatou Horu, konaný dne 30. 06. 2018. Poděkování patří též Ing. Zuzaně Štěrbové, za poskytnutí součinnosti a vyjednání úředních záležitostí, jež byla k tomu potřeba vyřídit. Mnohokráte ještě jednou děkujeme. Pro naše uživatele byl tento výlet nevšedním zážitkem.

2018-07-17 14:44:09

Ukončení zákazu návštěv

Vážení, rádi bychom Vás tímto chtěli informovat o ukončení zákazu návštěv v Domově Maják a to ode dne 26. 02. 2018.

2018-02-27 15:10:05

Poděkování

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat Ing. Josefu Bílkovi v roli kameramana našeho 1. společenského plesu Domova, který se konal 24. 01. 2018 v Čimelicích. Vytvořil překrásný záznam a fota na DVD pro naše uživatele i Domovy seniorů, jež se zúčastnily a to zcela zdarma. Moc tímto děkujeme za vstřícnost a ochotu.

2018-02-12 14:19:50

Zákaz návštěv

Vážení, rádi bychom Vás chtěli informovat, že od 05. 02. 2018 v Domově Maják je zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie. O jeho ukončení Vás zde budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

2018-02-05 08:56:55

Histórie