“ Dbejme, aby nám stáří neudělalo
vrásky na duši, když je dělá na tváři. ”
-Michel de Montaigne

Aktuality

Aktuality

Přečtěte si co je nové...

Plánované aktivity červen - srpen 2020

ČERVEN 2020
- Příprava projektu "Strom života" - malování s iniciály,
- Projekt "Úsměv do schránky - zasílání pohledů do jiných domovů,
- Zahradní terapie - péče o bylinky,
- Arteterapie - vytváření desek se vzpomínkami,
- Bazální stimulace,
- Cvičení - šlapadla, posilovací cviky, nácviky stoje, chůze, jednoduchá pohybová a dechová cvičení,
- Tříbení paměti,
- Procházky v okolí Domova dle počasí,
- Společenské hry,
- Odpolední akce - Návštěva Nového rybníka v Příbrami,
- Promítání dokumentů - Zámky na Loiře,
- Celodenní akce - Narozeninový den - zpívá a hraje spolek Cirkus Hulata

ČERVENEC 2020
- Arteterapie - výtvarná dílna,
- Zahradní terapie - péče o květiny,
- Zmrzlinové odpoledne,
- Celodenní akce - Olympiáda v hraní na interaktivních tabulích a ve společenských hrách,
- Procházky v okolí Domova dle počasí,
- Reminiscenční terapie,
- Bazální stimulace,
- Muzikoterapie s Mgr. Jarmilou Kovářovou,
- Odpolední akce - Opékání buřtů,
- Tříbení paměti - povídání o zvířatech,
- Terapeutické vaření - nácvik běžných denních činností,
- Posezení na terase s kávou,
- Smyslová stimulace - hmatová, vizuální,
- Cvičení - šlapadla, posilovací cviky, nácviky stoje, chůze, jednoduchá pohybová a dechová cvičení,
- Celodenní akce - Narozeninový den - hraje a zpívá p. Justich

SRPEN 2020
- Bohoslužba a osobní rozhovory s farářem p. Robertem Cieszkowskim,
- Beseda s p. Gardoněm z EKO centra Orlov,
- Reminiscenční terapie,
- Bazální stimulace,
- Procházky v okolí Domova dle počasí,
- Hudební odpoledne - vystoupení spolku Cirkus Hulata,
- Zahradní terapie - sběr a sušení bylin,
- Muzikoterapie s Mgr. Jarmilou Kovářovou,
- Cvičení - šlapadla, posilovací cviky, nácviky stoje, chůze, jednoduchá pohybová a dechová cvičení,
- Tříbení paměti - povídání o 2. sv. válce,
- "Buřtové odpoledne" na terase + večerní posezení,
- vystoupení pěveckého sboru Radost z Milína,
- Odpolední akce - Návštěva Blatenského zámku a zámeckého parku,
- Trénink jemné motoriky - třídění barevných knoflíků,
- Terapeutické vaření - nácvik běžných denních činností,
- Canisterapie
- Celodenní akce - Narozeninový den - hraje a zpívá p. Koman s kapelou.

2020-06-02 12:45:40

Informace k návštěvám


V rámci Plánu rozvolnění opatření se od 25. května 2020 otevírá veřejnosti Domov Maják, o.p.s., za podmínek dodržování níže uvedených preventivních opatření.

Toto nařízení je vydáno v souladu s pravomocí ředitele, která je stanovena v Návštěvním řádu. Návštěvy u klientů budou probíhat vzhledem k vysokým nárokům na úklid a dezinfekci pouze ve dnech:

Středa 13,00 – 16,00
Čtvrtek 13,00 – 16, 00

Termín návštěv je nutné předem domluvit na tel. 734 738 445.

Klienta mohou navštívit max. 2 osoby ve stejném čase.
Klienta mohou navštívit pouze osoby starší 18-ti let.

U mobilních klientů nebude návštěva probíhat v jeho pokoji, ale ve venkovních prostorách Domova, případně k tomu účelu vyhrazeném prostoru, pro tyto účely je vyhrazena aktivizační místnost.

Návštěvy imobilních klientů budou probíhat za dodržování přísných hygienických pravidel u lůžka.

Návštěvy jsou zakázány u klientů, kteří jsou v karanténě.

Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu (dodržování pravidel je i zde nutné)

2020-05-25 08:02:14

Důležité upozornění

V souvislosti s Nařízením č.1/2020 ředitele Domova, budou od 25. 05. 2020 probíhat konzultace v kanceláři sociální a administrativní pracovnice pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Kontakt: 733 588 982
e-mail: info@domov-majak.cz, administrativa@domov-majak.cz

2020-05-22 11:00:05

Důležité upozornění

Vzhledem k situaci týkající se šíření viru Covid-19, přistupujeme k následujícímu opatření: Konzultace s pracovníky Domova(sociální a zdravotní úsek) bude do odvolání probíhat výlučně telefonicky nebo formou emailu (pondělí - pátek: od 7.00. do 14.00.hod.) Viz kontakty na našich stránkách Domova.Děkujeme za pochopení.

2020-03-16 09:01:06

Zákaz návštěv

Vážení, vzhledem k nárůstu případů onemocnění akutními respiračními infekcemi, jsou od 02. 03. 2020 zcela omezeny návštěvy uživatelů Domova Maják. Riziko přenosu nemoci na uživatele je velké a může zkomplikovat jejich zdravotní stav. Děkujeme za pochopení. V případě dotazů volejte na tel. 734 899 025.

2020-03-02 13:04:55

Plánované akce do března 2020

ÚNOR 2020 - 25. 2. - Masopustní průvod (návštěva masek z Bohutína) s odpolední masopustní taneční zábavou - hraje a zpívá p. Pavel Justich. 28. 2. - Narozeninový den uživatelů - taneční zábava - hraje a zpívá p. František Koman s kapelou. BŘEZEN 2020 - 2.3. - Ukázka hasičské techniky - beseda s hasičským sborem Rožmitál pod Třemšínem 4.3. - Bohoslužba - Návštěva kostela NA Březových Horách v Příbrami. 9.3. MDŽ - Vystoupení pěveckého Sboru Radost Z Milína 19.3.- 3. Společenský ples Domova Maják - místo konání Pohostinství U Dubu, Láz u Příbrami. Zahájení v 15. 00. hod. Bohatý kulturní program. Srdečně zveme rodinné příslušníky. 25. 3. - beseda - Návštěva Spolku Řimbaba - Hornické muzeum. 30. 3. - Narozeninový den - taneční zábava - hraje p. František Koman s kapelou.

2020-02-21 08:56:58

Histórie