“ Dbejme, aby nám stáří neudělalo
vrásky na duši, když je dělá na tváři. ”
-Michel de Montaigne

Aktuality

Aktuality

Přečtěte si co je nové...

Projekt "Ježíškova vnoučata"

Náš Domov se v letošním roce zapojil do projektu Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata.Více informací naleznete na internetové stránce www.jeziskovavnoucata.cz.
Projektu se účastníme tak, že jsme definovali jednotlivá přání našich uživatelů Domova, ale i jejich společné přání.
Vzhledem k tomu, že naši uživatelé poslouchají hudbu, účastní se společenských akcí, které u nás pořádáme, rádi bychom jim splnili sen, setkat se se známou osobností a to s panem Felixem Slováčkem.
Vzhledem k tomu, že Domov nemá možnost vlastní zahrady, jsme zaregistrovali přání v rámci aktivizační činnosti v podobě mobilní zahrádky a houpací lavice k následné relaxaci.
Věříme, že se díky projektu alespoň jedno přání zrealizuje a našim uživatelům tak vykouzlí úsměv ve tváři.


2018-12-03 11:36:56

Poděkování


Rádi bychom touto cestou chtěli velmi poděkovat Městu Příbram, místostarostce paní Mgr. Aleně Ženíškové za vstřícné jednání a finanční zajištění v zapůjčení turistického vláčku pro naše uživatele Domova Maják, o.p.s., v rámci akce výletu na Svatou Horu, konaný dne 30. 06. 2018. Poděkování patří též Ing. Zuzaně Štěrbové, za poskytnutí součinnosti a vyjednání úředních záležitostí, jež byla k tomu potřeba vyřídit. Mnohokráte ještě jednou děkujeme. Pro naše uživatele byl tento výlet nevšedním zážitkem.

2018-07-17 14:44:09

Ukončení zákazu návštěv

Vážení, rádi bychom Vás tímto chtěli informovat o ukončení zákazu návštěv v Domově Maják a to ode dne 26. 02. 2018.

2018-02-27 15:10:05

Poděkování

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat Ing. Josefu Bílkovi v roli kameramana našeho 1. společenského plesu Domova, který se konal 24. 01. 2018 v Čimelicích. Vytvořil překrásný záznam a fota na DVD pro naše uživatele i Domovy seniorů, jež se zúčastnily a to zcela zdarma. Moc tímto děkujeme za vstřícnost a ochotu.

2018-02-12 14:19:50

Zákaz návštěv

Vážení, rádi bychom Vás chtěli informovat, že od 05. 02. 2018 v Domově Maják je zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie. O jeho ukončení Vás zde budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

2018-02-05 08:56:55

Společenský ples

Vážení rodinní příslušníci, srdečně Vás zveme na ples Domova Maják, konaný dne 24. 01. 2018 od 15. 00 hod v Restauraci Na Hvížďalce v Čimelicích. Vstupné činí 150,- Kč. V ceně je zahrnuto občerstvení. Živá hudba v podání p. Justicha. Těšíme se na Vaši návštěvu.

2018-01-17 10:34:47

Histórie