“ Dbejme, aby nám stáří neudělalo
vrásky na duši, když je dělá na tváři. ”
-Michel de Montaigne

Dokumenty