“ Dbejme, aby nám stáří neudělalo
vrásky na duši, když je dělá na tváři. ”
-Michel de Montaigne

Fotogalerie

Pokoje pro uživatele

Pokoje pro uživatelePokoje pro uživatelePokoje pro uživatelePokoje pro uživatelePokoje pro uživatelePokoje pro uživatelePokoje pro uživatelePokoje pro uživatelePředsíň pokojůKoupelnaKoupelnaNová přístavba - PokojNová přístavba - PokojKoupelna

Budova Domova Maják

Domov Maják

Domov Maják

Aktivizační místnostAktivizační místnostPosezení pro návštěvyJídelna

Aktivity Leden 2019


Leden 2019 - Splněné přání - hudebníci "Kudrnáči"


Leden 2019 - Hudební vystoupení sboru "Třemšínská Kvítka"


Aktivity Únor 2019


Únor 2019 - Setkání s rysem Rýšou


Aktivity Únor 2019 - Lázeňský den


Aktivity Březen 2019 - Beseda -"Jak se žije v Austrálii"


Aktivity Březen 2019 - Masopust


Aktivity Březen 2019 - Oslava MDŽ s hudebním vystoupením Sboru Přátelství Františka Kubína


Březen 2019 - 2. Společenský ples Domova Maják


Aktivity Březen 2019


Aktivity Duben 2019


Duben 2019 - Společná akce s dětmi NZDM Bedna Příbram


Duben 2019 - Slavíme Velikonoce - harmonika a zpěv paní Dana Jará


Duben 2019 - Čarodějnický rej- hudba a zpěv pan Pavel Justich


Aktivity Květen 2019


Květen 2019 - Návštěva spolku "VLTAVAN" - Beseda o tradicích voroplavby na řece Vltavě


Květen 2019 - Grilování s promítáním


Květen 2019 - Narozeninový den - hudba a zpěv pan Pavel Justich a Ilona Zajícová


Květen 2019 - Mše - farář pan Robert Cieszkowski


Červen 2019 - Den dětí


Aktivity Červen 2019


Aktivity Červenec 2019


Aktivity Srpen 2019


Srpen 2019 - Výlet do výrobny perníku v Počepicích u Sedlčan


Aktivity Září 2019