“ Dbejme, aby nám stáří neudělalo
vrásky na duši, když je dělá na tváři. ”
-Michel de Montaigne

Vítejte!

Vítejte na stránkách Domova Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem.

 

Stránky jsou určené všem zájemcům nebo rodinným příslušníkům seniorů, kteří se dostali do nepříznivé situace a potřebuji speciální péči.